Fettsugning Stockholm

Fettsugning som ger bättre livskvalitet

Fettsugning

Effektiv och säker fettsugning

Fettsugning är många gånger det enda sättet att komma åt fettdepåer som inte påverkas av viktminskning eller träning. Oavsett hur god form du än är i kan vissa fettansamlingar sitta kvar och göra att du känner dig oproportionerlig, eller att en viss del av din kropp eller ditt ansikte sticker ut från resten. Vid dessa tillfällen är fettsugning ett utmärkt alternativ för att komma åt dessa problemområden.

Fettsugning är inget alternativ till bantning utan bör endast utföras om du är vid god hälsa och är någorlunda normalviktig. Den som motionerar regelbundet men trots det har vissa fettdepåer kan få ett lyckat resultat vid en fettsugning. Med hjälp av vår behandling kan du bli av med fettdepåerna för alltid. Om du skulle gå upp i vikt kommer fettet nämligen att sätta sig på andra platser än just där fettsugningen tidigare har utförts.

Fettsugning - så går det till

Så här går det i korthet till när vi genomför en fettsugning. Vi för ner ett långt smalt rör som är försett med hål in i fettvävnad genom ett mindre snitt i huden. Via en slang avlägsnas fettet till en sugpump. Det går även att suga ut fettet på ett varsammare sätt med hjälp av en kanyl och en spruta.

Vi suger ut fett på olika djup i fettvävnaden och använder oss av kanyler som varierar i storlek, tjocklek och utseende. Vi är alltid noggranna så att det inte uppstår några fula ojämnheter efter operation. När vi suger ut fettet så slits små blodkärl av och det uppstår mindre blödningar. För att göra blödningen så liten som möjligt så sprutar vi på en blandning av koksalt och adrenalin, som får blodkärlen att dra ihop sig.

Kom ihåg att fettsugning inte är en bantningsmetod, då endast en begränsad mängd fett kan avlägsnas vid varje tillfälle. De fettceller som sugs bort kommer inte tillbaka. Om du går upp i vikt igen efter fettsugningen så kommer fettet i mindre utsträckning hamna på det ställe som har fettsugits.

Operationen sker under narkos och lokalbedövning

En fettsugning utförs oftast under lätt narkos som kombineras med lokalbedövning. Handlar det om mindre områden så kan det räcka med enbart lokalbedövning. Vi placerar hudsnitten så att de syns så lite som möjligt. Ingreppet tar allt mellan 20 minuter och två timmar och avslutas med att vi sätter på ett kompressionsförband, i form av en gördel/body eller och stödstrumpor. Det ska användas i en till tre månader för att forma den kvarvarande fettväven men också för att motverka den vätskeansamling som uppstår efter ingreppet.

Vi informerar dig alltid under konsultationen hur vi uppskattar att fettsugningen kommer att påverka din kropp och vilka ytterligare behandlingar vi rekommenderar för ett så bra resultat som möjligt.

Välkommen att boka din första konsultation hos oss. Tillsammans med dig går vi igenom den eller de behandlingar som skulle kunna passa dig för att uppnå det resultat du eftersträvar.

 

Vi utför fettsugning med den absolut senaste och säkraste teknologin.